Proizvodni program

 

Proizvodni program "Intertek"-a obuhvata:

  1. Izradu komadnog nameštaja od metala i drveta.

  2. Opremanje poslovnih, stambenih i ostalih prostora po sistemu "ključ u ruke".

  3. Izrada plovila dužine do 15m za ličnu upotrebu od čelika i aluminijuma.

  4. Kompletno uređenje i opremanje plovila po sistemu "ključ u ruke": stolarski, farbarski, tapetarski i mašinski radovi.

  5. Projektovanje i izrada plovnih postrojenja i plovila - pontona za splavove, marine i drugo.

  6. Izgradnja plovnih postrojenja i plovila preko 15m za javnu upotrebu uz praćenje i saglasnost Jugoregistra Srbije (http://www.uprava-brodova.gov.rs/sr_lat/o_nama.html).

  7. Izrada deplasmanskih i brzih plovila od aluminijuma za vojne i civilne potrebe.

  8. Ugradnja motora i prenosnih sklopova na plovilu.